Storing melden

Onze klanten kunnen 24 uur per dag een storing aan hosting/websites of foutmeldingen bij e-mailverkeer melden via info@dreamlogicdesign.nl
Geplande werkzaamheden (waar onze klanten mogelijk -korte tijd- enige hinder van kunnen ondervinden) melden wij op onze Facebook pagina.